Kettenanhänger

Kettenanhänger

 

 

 

 

 

Anhänger Herz AH 033  (ohne Kette)

Preis: 155,-

 

 

 

Herzanhänger AH 053 (ohne Kette)

Höhe: 1,7 cm

Preis: 155,-

 

Anhänger AH 004 (ohne Kette)

Höhe: 2 cm

Preis: 155,-

 

 

 

 

Anhänger AH 032 (ohne Kette)

Höhe: 2,1 cm

Preis: 155,-

 

 

 

Anhänger AH012 (mit Kette)

Höhe: 3,1 cm

Preis: 200,-

 

Anhänger AH 031 (ohne Kette)

Höhe: 2,4 Zentimeter

Preis: 155,-

Anhänger AH 011 (ohne Kette)

mit Zirkonia Stein

Höhe: 1,8 cm

Preis: 185,-

Anhänger AH 001 ( ohne Kette)

Höhe: 2,1 cm

Preis: 155,-

 

Anhänger AH 300 (ohne Kette)

Höhe: 2,1 cm

Preis: 135,-

 

Anhänger AH 301 (ohne Kette)

Höhe: 2,1 cm

Preis: 135,-

 

Anhänger AH 117 (ohne Kette)

Höhe: 1,5 cm

Preis: 155,-